logo_2

Biodegradowalny* Olej do smarowania układów tnących pił łańcuchowych.
*Produkt ulega biodegradacji w 87%, w ciągu 21 dni.

Las_oil35 biodegradowalny olej
do smarowania układów tnących
pił łańcuchowych

  • Dokładnie powleka układ tnący
  • Zmniejsza hałas i wibracje
  • Zawiera składniki otulające metal dodatkowymi warstwami ochronnymi
butelka

W piłach łańcuchowych wykorzystywane są dwa źródła smarowania - olej silnikowy i olej do smarowania łańcuchów.
Prawidłowo dobrany olej do smarowania układów tnących to:

  • przedłużenie okresu eksploatacyjnego urządzenia,
  • zwiększenie bezpieczeństwa podczas użytkowania piły i poprawa jej wydajności,
  • zmniejszenie zużycia podzespołów.
  • zmniejszenie do minimum, dzięki biodegradowalności, negatywny wpływ używanego oleju na środowisko.


Preparat bezpieczny dla zdrowia i środowiska w rozumieniu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dn. 11.01.2001 r. (Dz.U.11 Poz. 84)

Przeszedł badania w certyfikowanych jednostkach badawczych. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

OPAKOWANIA: puste opakowania można traktować jak odpady komunalne.
PRZECHOWYWANIE: okres przechowywania do 24 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze -30°C do +30°C, w szczelnie zamkniętych pojemnikach, właściwych dla olejów smarownych.
Chronić przed dostępem wody, silnych utleniaczy i wysoką temperaturą.

OBROL - firma obecna wśród producentów rolnych od ponad dwudziestu pięciu lat, znana z corocznej atrakcyjnej cenowo, szerokiej oferty materiału siewnego, obejmującej najlepsze odmiany rzepaków ozimych, zbóż i kukurydzy, jak również adiuwantów, zaprawiania nasion, nawozów.

/*MODAL*/